Reomeetria & rotatsioonviskosimeetria

Malvern Panalytical reomeetria/rotatsioon-viskosimeetria, kapillaar-reomeetrid

Laboratoorsed modulaarsed Kinexus reomeetrid on saadavad kolmes versioonis – lab+, pro+ ning ultra+. Seadmete peamiseks erinevuseks on väändemomendi ulatus viskosimeetrilise (rotatsioon) ja ostsillatsioonianalüüsil ning väändemomendi resolutsioon.

Seadme juhtimiseks kasutatakse rSpace tarkvara, mis võimaldab kasutada nii tootja poolt koostatud mõõtmisprotseduure (SOP) kui ka neid muuta või ise luua. Seadme tehniline võimekus koos erinevate temperatuurikontrolli lisade ning mõõtmisgeomeetriatega võimaldab uurida väga erinevaid materjalide omadustega seotud küsimusi nagu: voolavus, pumbatavus, stabiilsus seismisel, termiline stabiilsus, segamine, tasandumine, katmine/peale kandmine jne. Kuna seade võimaldab vertikaaljõudu/kiirust, siis saab isegi imiteerida mälumist muutes etteantud protseduuri alusel nii ülemise geomeetria vertikaalset kõrgust kui horisontaalset liikumist (ostsillatsioon või rotatsioon).

Asfalditööstuse jaoks on veel eraldi Kinexus DSR tootegrupp, mis põhineb standardseadmetel, kuid sisaldab asfaldi jaoks vajalikke lisasid ning eraldi tarkvaramoodulit koos standardipõhiste mõõtmisprotseduuridega. DSR seadmed on versioonides DSR+, DSR, DSR-E ning kõige uuem DSR-III.

Rosand kapillaar-reomeetrid mõõdavad materjalide omadusi kõrgetel rõhkudel ning suurte jõumomentidel erinevatel temperatuuridel kasutades ekstrusiooni või liikumist läbi ette antud ava. Rakendusvaldkonnaks on polümeerid, keraamika kui ka toiduained, tint imiteerides tööstuslikke või kasutustingimusi nagu ekstrusioon, pihustamine jne. Peamine erinevus rotatsioon viskosimeetritest/reomeetritest on rakendatavas jõus.